הצטרפו למרחב מודעות

או
הסיסמה צריכה להכיל לפחות 8 תווים ולכלול מספרים ואותיות ולהיות חזקה
By joining, you agree to Fiverr’s Terms of Service, as well as to receive occasional emails from us.

כבר רשומים?

389 ש”ח לחודש
הרשמו לתרגולים החודשיים
ותמשיכו להנות
תרגולים חודשיים מותאמים לרמה
מפגשים רבעוניים של הקהילה
תרגולים בלייב עם פריידי
או
הסיסמה צריכה להכיל לפחות 8 תווים ולכלול מספרים ואותיות ולהיות חזקה
By joining, you agree to Fiverr’s Terms of Service, as well as to receive occasional emails from us.

כבר רשומים?

הצטרפו למרחב מודעות

389 ש”ח לחודש
בחדר כושר לתודעה תיהנו:
תרגולים חודשיים מותאמים לרמה
מפגשים רבעוניים של הקהילה
תרגולים בלייב עם פריידי
הדרך שלך לעצמך!

מודל התמרה

מלאו את החוט הקיים, אחריו את החוט הרצוי ולאחר מכן הקליקו על הפער
מודל התמרה
מודל יהלום

גלו את הפער שיצר את החוט הקיים

חוט הקיים
הפער

רגע של חקירה

מספר שאלות שיכינו אותך למשיכת החוט החדש

האם  הפער מוכר וברור לך?
האם הפער מוכר לך ממקומות אחרים בחייך?
האם יש לך מוכנות לשחרר אותו?

נהדר! זה הזמן למשוך את החוט הרצוי 

הללויה

בחירת הרמה לתרגול זה אינה ניתנת לשינוי. האם להמשיך?
389 ש”ח לחודש
בחדר כושר לתודעה תיהנו:
תרגולים חודשיים מותאמים לרמה
מפגשים רבעוניים של הקהילה
תרגולים בלייב עם פריידי